Privatlivspolitik for Uni-El A/S

Sidst opdateret d. 01-12-2019

 

Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler almindelige persondata og har derfor udarbejdet denne persondatapolitik, der fortæller, hvordan vi behandler persondata. Denne politik beskriver hvilken type oplysninger vi indsamler, hvordan vi behandler dem, og hvem du kan kontakte, såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer.

Kontaktoplysninger

Firma Uni-El A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Hvilke oplysninger indsamler vi

Uni-El A/S indhenter persondata på fire måder: Gennem cookies via hjemmesiden (se næste afsnit), gennem nyhedsbrevstilmelding og brug af kontaktformularen på hjemmesiden samt gennem registrering (se nedenstående).

Du skal give samtykke til at komme på vores mailingliste, som vi udsender ca. 4 gange om året. Du kan tilmelde dig via vores hjemmesiden (www.uni-el.dk), hvorefter du modtager en email, hvor du skal bekræfte tilmeldingen. Du kan til en hver tid afmelde dig nyhedsbrevet via et link nederst i et hvert eksemplar af nyhedsbrevet eller ved at kontakte os direkte.

Ved brug af kontaktformularen på Kontakt-siden giver du samtykke til at vi modtager og opbevarer dit navn og email. Du kan til en hver tid kontakte os, for at få af vide hvilke data vi har på dig og få disse slettet, hvis du ønsker det.

Vi gemmer erhvervsoplysninger, som firmanavn, navn, adresse, telefonnummer, email og CVR-nummer, på kontaktpersoner fra firmaer, som vi har handlet eller samarbejdet med. Disse emails og navne vil også blive brugt til at udsende nyhedsbreve, med mindre kontaktpersonen har afmeldt sig dette. Firmer og kontaktpersoner kan til en hver tid kontakte os, for at afmelde sig nyhedsbrevet eller få af vide hvilke data vi har på jer og få disse slettet, hvis det ønskes.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjeparter, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

 

Hvem deler vi personoplysninger med?

Vores hjemmeside hostes på en hollandsk server af vores eksterne hostingleverandør SiteGround Spain S.L., som behandler oplysningerne på vores vegne og efter instruks fra os.

Vores mailingliste håndteres og lagres på amerikanske servere af nyhedsbrevstjenesten MailChimp, som behandler oplysningerne på vores vegne og efter instruks fra os.

Vi gemmer oplysninger på firmaer og kontaktpersoner via den danske CRM-tjeneste, WebCRM, som behandler oplysningerne på vores vegne og efter instruks fra os.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre tredjeparter.

Ændring af retningslinjer
Uni-El A/S forbeholder sig ret til at opdatere og ændre retningslinjerne i denne politik. Når vi gør det, retter vi også datoen for 'senest opdateret' øverst på siden.

 

Din tilkendegivelse og ændring/sletning af personlige data

Når du besøger uni-el.dk accepterer du ovenstående retningslinjer.

Hvis dine personlige oplysninger ændrer sig, eksempelvis din e-mail, eller hvis du ikke længere ønsker at bruge de tjenester, som du har tilmeldt dig på uni-el.dk, er det muligt at opdatere eller slette dine personlige oplysninger ved at kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få odpateret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor.

 

Behandling af persondata

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores tjenester samt i vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter:

  • Almindelige persondata
  • Trafikdata om brug af vores hjemmeside

Cookies

Vores behandling af Cookiedata foretages, fordi behandlingen er nødvendig for, at vi kan varetage vores legitime interesser i at forbedre brugeroplevelsen ved brug af vores hjemmeside. Cookies kan til enhver tid slettes fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at:

  • Behandling af dit køb og levering af vores varer eller ydelser
  • Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
  • Forbedring af vores produkter og tjenester
  • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig
  • Administration af din relation til os
  • Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i et behandle dine persondata.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Vi videregiver ikke persondata til andre aktører.